درباره ما

قهوه‌خونه فضایی است که قرن ها در جوامع شرقی، مخصوصا ایران، حضور پر رنگی در روابط اجتماعی داشته است. شنیدن کلمه ی قهوه‌ خونه، ناخودآگاه تصویر میز و چند صندلی را در ذهن ایجاد می‌کند. فضایی برای دور هم بودن، گفت و گو، مباحثه، نوشیدن، تفریح، استراحت و دور شدن از خستگی روز و به نوعی خانه دوم خیلی از ماست. چه به شکل قهوه خونه های دوره صفوی یا به شکل کافه های مدرن امروز.

فعالیت ما از سال ۹۷ در گیلان با فروش قهوه به کافه ها شروع شد و به مرور با ارتباط بیشتر با فعالان این حوزه و شناخت بیشتر نیاز ها ، توسعه پیدا ادامه…

ثبت نام / ورود