تست

۱۴۰۰-۰۹-۳۰

گزارشی از چالش ائروپرس رشت 22 آذر 1400

گزارشی از چالش ائروپرس رشت 22 آذر 1400     هر سال در سراسر دنیا مسابقات مختلفی در حوزه قهوه برگزار می‌شود و در آنها باریستاها، […]
ثبت نام / ورود